Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR)

Adatkezelő

Neve:          Prim-Plast Kft.

Székhelye: 1028 Budapest Kisgazda u. 19.

Adattárolás

Adatok tárolásának okai a következő négy kategóriába esik:

·         Ügyfelekkel való kapcsolattartás

·         Számlák kiadása és befogadása

·         Potenciális ügyfelek számára akciós ajánlatok eljuttatása

·         Szervízháttér biztosítása

 

Az általunk tárolt adatokat csak az ezekkel összeegyeztethető célokkal használjuk.

Adataink naprakészsége

A Prim-Plast Kft. megtesz mindent annak érdekében, hogy az általa tárolt adatok naprakészek és pontosak legyenek. Az adatokat frissítjük, ha információt kapunk róla.

Adattakarékosság

A Prim-Plast Kft. csak a szükséges minimum információt tárol ezzel betartva az adattakarékosság alapelvét. Ez oknál fogva kizárólag a következő kategóriákba tartalmazó adatokat tároljuk:

·         A cégek számlázási és szállítási adatai

·         Kapcsolattartási információk cégekről és azok dolgozóiról

·         Egyes esetekben a dolgozók kapcsolattartási adatai mellé hozzáfűzzük a munkakörét is

·         Az írásbeli kommunikációkat tároljuk, amely lehet elektronikus formában is

Adatok felülvizsgálata és törlése

·         A pénzügyi bizonylatok a számvételi törvényben meghatározott időszakig tárolva vannak elektronikusan és/ vagy nyomtatott formában. A számviteli törvényben meghatározott időszak lejárta után ezek az adatok felülvizsgálatra kerülnek és szükség esetén ezeket töröljük/megsemmisítjük.

·         A kapcsolattartási adatok és a munkaköri információk kérésre törlésre kerülnek, új információ esetén ezek felülvizsgálat alá esnek és szükség esetén módosításra kerülnek.

·         A szervízeléssel, karbantartással kapcsolatos adatok csak külön kérésre kerülnek törlésre.

Biztonság

A Prim-Plast Kft. megtesz mindent annak érdekében, hogy az adatok biztonságosan legyenek tárolva megakadályozva a jogosulatlan hozzáférést mind elektronikusan mind fizikálisan. A biztonsági intézkedések az adatok tárolására a Prim-Plast Kft. legjobb tudása alapján lesznek arányosan biztosítva.

Adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot a Prim-Plast Kft azokban az esetekben kezel, ha:

·         Az érintett hozzájárulását adta, mely szóbeli úton vagy ráutaló magatartással is megtörténhet

·         Szolgáltatások, termékek megrendelésével, ajánlatkéréssel az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Prim-Plast Kft.  az Általános Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint kezeli.

·         Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;

·         Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

·         Az adatkezelés a Prim-Plast Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Adatkezelő partnereink

Az általunk tárolt adatvédelem alatt álló adatokhoz jogos hozzáféréssel csak egy nagyon szűk réteg fér hozzá, azonban bizonyos esetekben egy szelektív mennyiségű adathoz hozzáférést kell nyújtanunk más adatkezelők számára, akik mind az EEA/EU területén működnek.

·         A gyártóknak a nyomkövetés és szervíz szolgáltatáshoz a szükséges adatokat biztosítjuk

·         Számítógépes hálózati szolgáltatók szerverein adatokat tárolunk

·         Bizonyos esetekben a megbízott cégek/személyek hozzáférhetnek az általunk tárolt digitális adatokhoz, számítógépes rendszer fejlesztés, javítás vagy karbantartás esetén.
Csak olyan cégeket alkalmazunk, akik magas standardot nyújtanak és az általunk tárolt adatokat bizalmasan kezelik.

·         Törvényi felhatalmazottság szerint állami szervek hozzáférhetnek bármilyen általunk tárolt adathoz

Hozzáférés az Ön adataihoz

Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy a kezelés korlátozását. és kérheti, hogy személyes adatait számítógéppel olvasható formátumban megkapja.

Adatszerzés forrásai

Az adatokhoz elsősorban személyes kapcsolat, elektronikus, illetve szóbeli megkeresés útján jutunk hozzá, másodsorban nyilvánosan elérhető honlapokról valamint állami adatbázisokból.

Hivatkozások

·         Az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkének (1) bekezdése és (39) preambulum bekezdése

·         A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 03/2013 sz. véleménye a célhoz kötöttségről (WP 203)

·         az általános adatvédelmi rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 6. cikkének (4) bekezdése és 89. cikkének (1) bekezdése, valamint (39) és (50) preambulum bekezdése

·         Az általános adatvédelmi rendelet 12. cikkének (1), (5) és (7) bekezdése, 13. és 14. cikke, valamint (58)–(62) preambulumbekezdése

·         A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport iránymutatásai az átláthatóságról